Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

House Of Flying Daggers

Shi Mian Mai Fu

Cast

Released 2004

Zhang Yimou = Director

Bill Kong = Producer

Zhang Yimou = Producer

Zhang Zhenyan = Associate Producer

Zhang Weiping = Executive Producer

Takeshi Kaneshiro as Jin

Andy Lau as Leo

Zhang Ziyi as Mei

Song Dandan Song as Yee

Wang Yabin as Dancer

Zheng Lu as Dancer

Wu Weifeng as Dancer

Yan Yan as Dancer

Zheng Jie as Dancer

Zhao Hongfei as Performer

Guo Jun as Performer

Zhang Shu as Performer

Wang Jiusheng as Performer

Zhang Zhengyong as Performer

Wang Yongxin as Performer

Liu Dong as Performer

Zi Qi as Performer

Qu Xuedong as Performer

Tian Liping as Performer

Zhao Hongwei as Performer

Huang Weina as Performer

Ge Dan as Performer

Yang Xiadong as Performer

Shang Yisha as Performer

Liu Ying as Performer

Huang Jingwen as Performer

Zhang Keija as Performer

Luo Tianyou as Performer

Zhu Lin as Performer

Hu Jiwei as Performer

Hong Yu as Performer

Hao Bojie as Performer

Zhu Jiajun as Performer

Xu Ge as Performer

Chou Jingxiu as Performer

Guo Cuifang as Performer

Li Chengyuan as Performer

Zhang Shuo as Performer

Zhang Jidong as Performer

Li Qiang as Performer

Fu Yang as Performer

Guang Yang as Performer

Wen Yang as Performer

Chen Liang as Performer

Lin Xiuqiang as Performer

Wang Kun as Performer

Li Meng as Performer

Dong Ming as Performer

Zheng Xiaodong as Performer

Song Chacha as Performer

Wang Xuanyi as Performer

Huang Xueying as Performer

Cao Hua as Stuntperson

Shi Feng as Stuntperson

Li Lei as Stuntperson

Xia Bin as Stuntperson

Li Wei as Stuntperson

Zheng Xinxin as Stuntperson

Zhu Shaojie as Stuntperson

Ou Chengwei as Stuntperson

Gao Xiang as Stuntperson

Gao Fei as Stuntperson

Zhan Bo as Stuntperson

Zhong Feng as Stuntperson

Cheng Chuanyong as Stuntperson

Liu Yan as Stuntperson

Remember, if you have any comments just E-Mail Me.

Back