Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Kung Fu Killer

Cast

Released 2008

Philip Spink = Director

Shan Tam = Producer

Matthew O'Connor = Producer

Michael O'Connor = Producer

Robert Halmi, Sr. = Executive Producer

Robert Halmi, Jr. = Executive Producer

David Carradine as Crane

Daryl Hannah as Jane

James Taenaka as Bingo

Lim Kay Tong as Khan

Lim Yu-Beng as Bai Yang

Osric Chau as Lang Han

Christian Joel Lee as Tong Ho

Yan Yan Wu as Lian

Cheng Pei Pei as Myling

Gary Peterman as Hoggins

Nic Rhind as Peter Marshall

Rosalind Pho as Wei

Vasilios E. as Sergenov

Han Yin Long as Toad

Nolan Willard as Young Crane

Gilbert Kupsami as Beresov

James Z. Feng as Trader

Li Xiao Yong as Young Bai

Luo Xiao as Kahn's Female Servant

Anya as Loo Kwan

Ye Xiaokeng as Blind Man

Bai Ling Yun as Beggar Lady

Xu Bing as Su Yi

Karen Bergen as Crane's Mother

Li-Tong Hsu as Head Siren

Betty Zhou as Siren Crane

Mandy Wen as Siren Lang

Dong Su Qi as Scavenger

Cheng Hong Jun as Hong

Niu Shou Bing as Fat Buyer

Fan Yi Zhu as Stuntperson

Liang Jian Bo as Stuntperson

Sun Yong as Stuntperson

Han Xiao Nan as Stuntperson

Wang De Ming as Stuntperson

Qiao Ya Lun as Stuntperson

Mu Ning as Stuntperson

Bai Ling Yun as Stuntperson

Lau Tze Ming as Stuntperson

Tang Chiu Yau as Stuntperson

Cheung Ping Chuen as Stuntperson

Leung Ka Hung as Stuntperson

Cui Li Fei as Stuntperson

Li Cheng Long as Stuntperson

Liu Chong Chong as Stuntperson

Wang Kun as Stuntperson

Ke Zhou as Stuntperson

Jin Bin Lin as Stuntperson

Feng Hui as Stuntperson

Wei Bo as Stuntperson

Remember, if you have any comments just E-Mail Me.

Back